Tomato Paste

Tomato

Tomato Paste

Description of goods: Ingredients:
Roco
Toma
Rocki

 - Tomato Paste 18/20


 - Tomato and salt

 - Tomato Paste 22/24


 - Tomato and salt

 - Tomato Paste 28/30


 - Tomato and salt

Size Net Weight

Packaging

Quantity 20' Flc

70g 50x70g 4.600 cartons
70g 100x70g 2.280 / 2.450 cartons
210g 48x210g 1.700 / 1.750 cartons
400g 24x400g 1.850 / 1.950 cartons
800g 12x800g 1.850 / 1.950 cartons
800g 24x800g 925 cartons
2200g 6x2200g 1.500 / 1.600 cartons
2200g 12x2200g 750 cartons